ციფრული უნარები

ვიდეო-გაკვეთილები მოამზადა გიორგი ცინცაძემ სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის „პროფესიული გადამზადებისა და პროფესიული ორიენტაციის ტრენინგების” პროექტის ფარგლებში.