ციფრული კომპეტენციები ბიზნესის განვითარებისთვის

ვიდეოლექციები შექმნილია ევროკავშირის (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) საქართველოს ფარგლებში, ინოვაციური განათლების ფონდის მიერ განხორციელებულ პროექტში

„ციფრული კომპეტენციები სოფლის თემისა და ბიზნესების ხელშეწყობისათვის“.