ჩემი სამყარო

რონდელის ფონდის ჟურნალი “ჩემი სამყაროს” სტატიებზე დაფუძნებული აუდიო-ვიზუალური პროდუქტი, რომელიც მიზნად ისახავს ახალგაზრდებში ზოგადი განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას.
 
პროექტის შესახებ:

https://www.youtube.com/channel/UCSaU5iwmBk7RQNjPwVi0aSA/about