რეპორტის მომზადება Google Data Studio-ში

ვიდეოში ნაჩვენებია, თუ როგორ შეიძლება ბიზნესთან დაკავშირებული შემაჯამებელი რეპორტის მომზადება Google Data Studio – ს საშუალებით, რომელიც ტექსტთან ერთად მოიცავს დიზაინის სხვადასხვა ელემენტებს და რომელში წარმოდგენილი შემაჯამებელი მონაცემები დინამიურადაა დაკავშირებული ძირითად მონაცემებთან.