რედაქტირების HTML რეჟიმი Google-ის ბლოგზე

ვიდეოში ნაჩვენებია, თუ როგორ შეიძლება რედაქტირების HTML რეჟიმის გამოყენება Google-ის ბლოგზე გვერდის ან პოსტის შექმნის დროს. განსაკუთრებით ხაზგასმულია რედაქტირების ამ რეჟიმის გამოყენება ისეთ შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა ბლოგის გვერდზე ან პოსტზე ისეთი არასტანდარტული კომონენტის ჩასმა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ჩვეულებრივი რედაქტირების რეჟიმში.