მონაცემების დამუშავება Google-ის ცხრილში.

ვიდეოში ნაჩვენებია, თუ როგორ უნდა მოხდეს მონაცემების ამორჩევა Google-ის ცხრილიდან. განსაკუთრებით ხაზგასმულია, თუ როგორ უნდა მოხდეს რაოდენობრივი მონაცემების აგრეგაცია ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ცხრილი მოიცავს დიდი რაოდენობის მონაცემებს (მაგ., კომპანიის გაყიდვების შესახებ).