მონაცემების გამოსახვა Canva-ზე შექმნილ დიზაინში

ვიდეოში ნაჩვენებია როგორ შეიძლება მონაცემების გამოსახვა გრაფიკული და ვიდეო დიზაინის პლატფორმა Canva-ზე. კერძოდ, საუბარია Google-ის ცხრილების ინტეგრაციაზე Canva-ზე შექმნილ პრეზენტაციაში და მათი წარმოდგენა სხვადასხვა სახის დიგრამის საშუალებით.