მასწავლებლები

giunashvili-1

ზაქარია გიუნაშვილი

nino_samashvili

ნინო სამაშვილი 

tea

თეა ნონიკაშვილი

xatunagogoladze

ხათუნა გოგალაძე

tamar

თამარ ხარძიანი

Giorgi_Tsintsadze

 გიორგი ცინცაძე

foto-mumladze

გიორგი მუმლაძე