ვიდეომასალის შექმნა Canva-ზე

საუბარია ვიდეომასალის შექმნაზე გრაფიკული და ვიდეო დიზაინის პლატფორმა Canva-ზე, სხვადასხვა გრაფიკული, ტექსტური ელემენტების და ატვირთული ვიდეოს კომბინირებით.