ენდოკრინული სისტემა – ჰიპოფიზი, ეპიფიზი და მკერდუკანა ჯირკვალი