ეკოლოგიური ფაქტორები და მათი ზემოქმედება ორგანიზმზე