არაალელურ გენთა ურთიერთქმედება-ეპისტაზი, პოლიმერია