ალელურ გენთა ურთიერთქმედება-არასრული დომინირება და მრავლობითი ალელიზმი