მასწავლებლები

 
მათემატიკა
 
 
ზაქარია გიუნაშვილი
 
ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის მათემატიკისა და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საგნობრივი ჯგუფის ხელმძღვანელი. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის თეორიული ფიზიკის განყოფილების მეცნიერი-თანამშრომელი.
 
მოღვაწეობის სფეროები: კომპიუტერული მეცნიერება: კვანტური ინფორმატიკა და ალგორითმები; 
განათლების კვლევა და განათლების პოლიტიკა: მათემატიკა, ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში.
 
 
 
 
 
 
ნინო სამაშვილი
nino samashvili
დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯის მათემატიკის მასწავლებელი.
 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი მათემატიკის მიმართულებით.
 
 
 
ბიოლოგია
 
 
თეა ნონიკაშვილი
 
tea
გორი, ხიდისთავის საჯარო სკოლის სერტიფიცირებული
ბიოლოგიის მასწავლებელი. ინოვაციურ მასწავლებელთა ფორუმის 2010 წლის გამარჯვებული.
საუკეთესო საგანმანათლებლო ელექტრონული რესურსის ავტორი.
საგანმანათლებლო ელექტრონული თამაშის ავტორი.
 
 
 
 
 
 
 
ქიმია
 
 
ხათუნა გოგალაძე
 
ხათუნა გოგალაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი, ქიმიის მიმართულებით; ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მასწავლებელთა ტრენერი, სტატიებზე მომუშავე ექსპერტი. 2008 წლის გამარჯვებული საფრანგეთის სასკოლო ქსელებისათვის შექმნილ ოფიციალურ ვებ-გვერდზე საუკეთესო თემებისათვის ბიოლოგიაში. 2011 წლის საფრანგეთის, ლიონში ჩატარებული მასწავლებელთა მე-4 საერთაშორისო ფორუმის პირველი ადგილის მფლობელი. თბილისის მწვანე სკოლის საბუნებისმეტყველო კლუბის ხელმძღვანელი.

ბლოგი: http://naturescienceclub.blogspot.com, http://blogger.ge/blog/344  

 

მოღვაწეობის სფეროები: ბიოლოგია, გენეტიკა, ფიზიკური და ანალიზური ქიმია.

 
 
 
 
 
გეოგრაფია
 
 
თამარ ხარძიანი
 
თამარ ხარძიანი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, სადოქტორო პროგრამა - ფიზიკური გეოგრაფია, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გეოგრაფიის მიმართულება. 2006 წლიდან სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობს, როგორც ლანდშაფტმცოდნე, GIS სპეციალისტი. არის „საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების“ წევრი.
 
 
 
 კომპიუტერის ცოდნა
 
 გიორგი ცინცაძე
Giorgi Tsintsadze
 

საერთაშორისო პროგრამასაერთაშორისო ლიდერები გარემოს დაცვისა და განვითარების დარგში“, საქართველოს წარმომადგენელი, ასოციატი  (International Program   “Leadership for Environment and Development  (LEAD International)” - www.lead.org)

 

ფიზიკა

 

 

გიორგი მუმლაძე

 

foto-mumladze

 

 

 

სტუ–ს კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სწავლული მდივანი, მეცნიერ-თანამშრომელი, საქართველოს უნივერსიტეტის მიწვეული სპეციალისტი.
სპეციალიზაცია: დაბალი ტემპერატურების ფიზიკა – ზეგამტარების ფიზიკა.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

.
 
joomla template